En cermonibyggnad som andas trä rakt igenom

Årets byggnad i Sundbyberg.

Fasader av vackert grönt glas täcker denna stomme av synligt KL-trä. 
Inrymmer både kontor, cermonilokal och utrymmen till trädgårdsförvaltning.
Projektledning, Gröna klippan