KA- BESIKTNING

Besiktningsmannens ansvar är att bedöma om projektet uppfyller kraven enligt kontraktsdokumentationen.

Ett besiktningsuppdrag kräver noggrann planering och en erfaren besiktningsman med djup kunskap inom både tekniska och juridiska områden. Det är viktigt att besiktningsmannen är oberoende gentemot beställaren, entreprenören och de projekterande konsulterna.
Våra medarbetare på Gröna Klippan har omfattande erfarenhet och håller sig kontinuerligt uppdaterade inom produktions- och entreprenadteknik samt juridik. Vi sätter samman den besiktningsgrupp som behövs. För alla myndighetskrav tillhandahåller vi Kontrollansvariga enl PBL.