PROJEKTERINGSLEDARE

Projekteringsledaren har ansvaret för att etablera en effektiv projekteringsorganisation med tydliga krav, rutiner, mål och kvalitetssäkring.

Det är deras uppgift att samordna projektörer och andra intressenter samt att utforma handlingar som tar hänsyn till byggprocessen, miljön, arbetsmiljön och framtida drift och underhåll.
För att lyckas i sitt uppdrag behöver projekteringsledaren ha gedigen kunskap om samverkan mellan olika konsulter samt förståelse för och erfarenhet av projektets genomförande och projektering. Hos Gröna klippan har våra medarbetare lång erfarenhet av att agera som projekteringsledare och projektörer inom olika branscher och områden, både inom bygg- och anläggningssektorn.