Vinden omvandlas till en fantastisk bostad

Många fastighetsägare har ytor som går att exploatera och tillskapa mervärden

 I Stockholms innerstad växte denna vackra våning fram.
Projektledning, Gröna klippan